Innovative Business

Inovace jako služba

Kreativita je umění dívat se na svět kolem nás jinýma očima. Jsme externí zdroj inovací, protože hledání nových přístupů máme v genech.

Inovace jako služba vychází z metodiky zvané Design Thinking, kterou lze zjednodušeně popsat v několika krocích:

01. Výzva:

Start firemních inovací není náhodný, ale managementem řízený proces. Jeho základním prvkem je zadání, pojmenovaná výzva. Může se jednat o více či méně konkrétní cíl, který je orientován na marketing a obchod, souvisí s interními procesy zákazníka nebo globální výzvu, jakou je vytvoření zcela nového trhu pro svoje služby.

02. Brainstorming:

I když se na hledání nových myšlenek podílí ti nejlepší internisté, přesto jsou svázáni oborovými konvencemi, ostražitostí před změnami v zaběhlých procesech a v neposlední řadě obavou z nárůstu práce, která je spojena se změnou. Tyto obavy jsou v nich zakódovány, aniž by si to dokázali připustit.

Do inovace je proto vhodné zapojit nezatíženou externí sílu. Společně pak vytvoříme tým, kam naši specialisté přinesou vhodnou formu a entusiasmus, internisté jim pomohou zorientovat se v problematice. Metodicky tento tým dojde k základním východiskům – prvním orientovaným myšlenkám na nová neotřelá řešení pro dané zadání.

03. Přirozený výběr:

Silnější idea přežívá. Vzniklé myšlenkové mapy diskutujeme, zjišťujeme názory adekvátních osob a necháváme je vyvíjet. Výsledkem je výběr těch myšlenek, které jsou životaschopné a jsou:

a) Odpovědí na výzvu,
b) inovativní ve smyslu jedinečnosti,
c) ekonomicky opodstatněné.

Od této chvíle jim můžeme říkat inovace a každá z nich má „svůj tým“ pro inkubační dobu.

04. Inkubátor:

Zavedení každé inovace do praxe je v týmech do detailu propracováno. Musí se na nich podílet nejen externí zdroje, ale všechna oddělení firmy, protože pro některá z nich to bude znamenat revoluční, pro jiná evoluční změny. Jedná-li se o produkt, musí se zapojit výzkum a výroba pro vznik prototypů. Vznikají také pracovní metodiky, kalkulace a harmonogram. Často je třeba různých forem průzkumů trhu a další marketingové aktivity ověřující soulad předpokladů a reality

Zapojení většího počtu zaměstnanců firmy mimo jiné přináší efekt změny vnímání zaměstnanců – je to nejen zajištění hladkého zavedení inovací, ale i změna firemního klimatu na inovativně orientované. Pro firmy to často představuje cenný sekundární efekt.

Inovace jsou po inkubační fázi plně připraveny pro vstup na trh. Zbývá pouze jejich závěrečné hodnocení a finální schválení managementem společnosti.

05. Start:

Závěrečné rozhodnutí zadavatele spočívá nejen v přijetí či nepřijetí inovací do faktické realizace, ale také v nastavení správného časování startu jednotlivých z nich.

Více na www.design-thinking-team.com.

Adresa sídla

Innovative Business s.r.o.
Křejpského 1529/3
149 00 Praha 4
(korespondenční)

Adresa kanceláře

Innovative Office
Křejpského 1531/6
149 00 Praha 4

Identifikační údaje

Innovative Business s.r.o.
IČ: 02312433
DIČ: CZ02312433
Bankovní spojení: 7762554001/5500

Copyright Innovative Business s.r.o., všechna práva vyhrazena.